תעודות סל

בחר אפיק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב- % נפח מסחר אלפי ש"ח תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
תכלית תל בונד תשואות שקלי 3398.44 3398.87 0.01 78.78 -0.29 0.55 0.55 17:24
תכלית תל בונד תשואות 3357.71 3354.64 -0.09 1,064.30 -0.42 0.50 0.50 17:24
תכלית תל בונד שקלי 3445.1 3446.57 0.04 412.63 -0.18 0.39 0.39 17:24
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3240.3 3240.94 0.02 32.83 0.01 0.12 0.12 17:24
תכלית תל בונד צמוד יתר 3223.12 3222.71 -0.01 1,167.39 -0.25 0.41 0.41 17:24
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3089.72 3089.96 0.01 596.79 -0.19 0.32 0.32 17:24
תכלית תל בונד מאגר 3259.5 3258.75 -0.02 571.99 -0.23 0.43 0.43 17:24
תכלית תל בונד לא צמודות 3296 3296.00 0.00 0.00 -0.04 0.73 0.73 17:24
תכלית תל בונד 60 3108.37 3108.08 -0.01 438.36 -0.30 0.47 0.47 17:24
תכלית תל בונד 40 3033.88 3031.89 -0.07 147.54 -0.27 0.44 0.44 17:24
תכלית תל בונד 20 סד-2 3175.6 3175.19 -0.01 300.03 -0.38 0.51 0.51 17:24
תכלית תל בונד 20 סד-1 157.68 157.67 -0.01 605.83 -0.39 0.52 0.52 17:24
תכלית שחר כללי 4443.52 4447.26 0.08 71.60 -0.02 0.03 0.03 17:24
תכלית שחר 5+ 5757.39 5760.42 0.05 0.58 -0.20 -0.06 -0.06 17:24
תכלית שחר 2-5 4146.25 4146.95 0.02 172.85 -0.02 -0.00 -0.00 17:24
תכלית שחר 0-2 3134.05 3134.11 0.00 16.61 -0.01 -0.03 -0.03 17:24
תכלית מק"מ 2773.08 2772.97 0.00 730.45 -0.00 -0.01 -0.01 17:24
תכלית ממשלתי שקלי 384.97 385.24 0.07 196.47 -0.03 -0.02 -0.02 17:24
תכלית גליל 5-10 סד-2 3287.97 3287.09 -0.03 275.58 -0.47 0.16 0.16 17:24
תכלית גליל 5-10 סד-1 3452.23 3452.23 0.00 0.00 -0.46 0.38 0.38 17:24
תכלית גליל 2-5 2616.62 2614.87 -0.07 468.60 -0.22 0.11 0.11 17:24
תכלית גליל 0-2 2286.49 2286.33 -0.01 395.78 -0.05 -0.15 -0.15 17:24
תכלית גילון כללי 2721.5 2721.50 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 17:24
תכלית אינדקס תל בונד שקלי 346.44 346.62 0.05 1,149.80 -0.20 0.38 0.38 17:24
תכלית אינדקס תל בונד 60 309.75 309.68 -0.02 1,453.06 -0.31 0.47 0.47 17:24
תכלית אינדקס תל בונד 40 302.7 301.98 -0.24 12.59 -0.23 0.53 0.53 17:24
תכלית אינדקס תל בונד 20 315.01 314.95 -0.02 48.17 -0.45 0.69 0.69 17:24
תכלית אינדקס שחר כללי 441.84 441.84 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 17:24
תכלית אינדקס שחר 5+ 576.56 577.50 0.16 729.75 -0.06 0.10 0.10 17:24
תכלית אינדקס שחר 2-5 413.99 414.22 0.06 449.59 -0.01 0.02 0.02 17:24
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נה 344 343.00 -0.29 5.01 -0.29 0.56 0.56 17:24
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נד 328.09 328.02 -0.02 71.40 -0.52 0.25 0.25 17:24
תכלית אינדקס גליל 2-5 260.3 260.11 -0.07 230.81 -0.27 0.13 0.13 17:24
תכלית אינדקס גילון כללי 271.63 271.61 -0.01 117.88 -0.01 0.00 0.00 17:24
קסם תל בונד-לא צמודות (00A) 3297.54 3297.54 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 17:24
קסם תל בונד תשואות 3353.75 3353.91 0.00 4,674.95 -0.34 0.51 0.51 17:24
קסם תל בונד שקלי 3451 3452.52 0.04 1,242.99 -0.11 0.42 0.42 17:24
קסם תל בונד ריבית משתנה 3234.07 3231.30 -0.09 5.07 -0.01 0.08 0.08 17:24
קסם תל בונד צמוד יתר 3219.35 3218.02 -0.04 97.68 -0.28 0.33 0.33 17:24
קסם תל בונד צמוד בנקים 3086.5 3081.82 -0.15 33.41 -0.35 0.25 0.25 17:24
קסם תל בונד צמוד 3175.66 3170.42 -0.17 758.48 -0.24 0.43 0.43 17:24
קסם תל בונד מאגר 3253 3252.78 -0.01 98.92 -0.12 0.46 0.46 17:24
קסם תל בונד 60 3090 3087.61 -0.08 523.68 -0.34 0.44 0.44 17:24
קסם תל בונד 40 3013 3008.16 -0.16 177.48 -0.39 0.43 0.43 17:24
קסם תל בונד 20 3141.69 3140.28 -0.04 651.03 -0.47 0.44 0.44 17:24
קסם שחרים 4447.83 4451.00 0.07 125.48 -0.07 -0.02 -0.02 17:24
קסם שחר 5+ 5747.72 5757.64 0.17 518.57 -0.10 0.07 0.07 17:24
קסם שחר 2-5 4128.83 4130.97 0.05 912.82 -0.01 0.04 0.04 17:24
קסם שחר 0-2 3155.69 3155.88 0.01 36.77 -0.00 0.01 0.01 17:24
קסם מקמ 2771.46 2771.36 0.00 528.28 -0.01 -0.01 -0.01 17:24
קסם ממשלתי כללי 3342.49 3341.60 -0.03 1,152.40 -0.23 -0.04 -0.04 17:24
קסם גלילים 3227.41 3222.73 -0.15 70.68 -0.47 -0.07 -0.07 17:24
קסם גליל 5-10 סד-א2 3294.89 3292.28 -0.08 517.56 -0.48 0.19 0.19 17:24
קסם גליל 5-10 סד-א1 3443.4 3442.08 -0.04 628.26 -0.53 0.23 0.23 17:24
קסם גליל 2-5 2606.64 2604.55 -0.08 140.10 -0.24 0.11 0.11 17:24
קסם גליל 0-2 2301.94 2303.23 0.06 401.94 0.01 -0.07 -0.07 17:24
קסם גילונים 2731.44 2731.17 -0.01 87.67 -0.01 0.02 0.02 17:24
פסגות תל בונד שקלי סד-3 3525.09 3527.32 0.06 2,065.72 -0.18 0.41 0.41 17:24
פסגות תל בונד 60 סד-3 3173.01 3174.25 0.04 1,568.42 -0.27 0.54 0.54 17:24
פסגות תל בונד 40 סד-3 3095.2 3092.60 -0.08 391.19 -0.27 0.41 0.41 17:24
פסגות תל בונד 20 סד-3 3234.58 3235.18 0.02 5,692.12 -0.38 0.57 0.57 17:24
פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי 3395.77 3398.86 0.09 256.35 -0.30 0.48 0.48 17:24
פסגות סל תל בונד תשואות 3355.3 3353.26 -0.06 422.79 -0.41 0.52 0.52 17:24
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 343.79 343.79 0.00 0.00 -0.23 0.37 0.37 17:24
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 344.55 344.58 0.01 678.93 -0.18 0.37 0.37 17:24
פסגות סל תל בונד צמודות יתר 3231.9 3230.51 -0.04 2,100.03 -0.32 0.37 0.37 17:24
פסגות סל תל בונד צמודות 3169.62 3168.63 -0.03 327.07 -0.32 0.48 0.48 17:24
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3089 3089.00 0.00 0.00 -0.26 0.37 0.37 17:24
פסגות סל תל בונד מאגר 3260.6 3259.56 -0.03 576.43 -0.23 0.44 0.44 17:24
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 311.64 311.32 -0.10 136.75 -0.29 0.46 0.46 17:24
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3079.86 3078.71 -0.04 1,086.04 -0.28 0.48 0.48 17:24
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 303.56 303.58 0.01 38.07 -0.24 0.45 0.45 17:24
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3003.4 3001.77 -0.05 166.03 -0.21 0.41 0.41 17:24
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 315.81 315.68 -0.04 288.10 -0.36 0.51 0.51 17:24
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 314.06 314.07 0.00 74.22 -0.06 0.56 0.56 17:24
פסגות סל שחרים 4521.4 4524.86 0.08 127.51 -0.02 0.06 0.06 17:24
פסגות סל שחר 5+ סד-4 5926.96 5933.47 0.11 262.64 -0.05 0.11 0.11 17:24
פסגות סל שחר 5+ סד-3 572.71 573.24 0.09 88.72 -0.14 0.03 0.03 17:24
פסגות סל שחר 5+ סד-2 575.68 575.68 0.00 0.00 -0.25 -0.08 -0.08 17:24
פסגות סל שחר 5+ סד-1 5714.69 5722.86 0.14 10.53 -0.21 0.09 0.09 17:24
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4255.68 4256.75 0.03 527.66 -0.01 0.02 0.02 17:24
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 411.28 411.53 0.06 182.18 -0.02 -0.02 -0.02 17:24
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 413.49 413.49 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 17:24
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4102.84 4105.12 0.06 128.90 -0.02 -0.00 -0.00 17:24
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 313.09 313.09 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 17:24
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3119.96 3119.96 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 17:24
פסגות סל מקמ סד-2 277.25 277.25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 17:24
פסגות סל מקמ סד-1 277.28 277.27 0.00 1,483.66 -0.01 0.03 0.03 17:24
פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 3997.09 4000.05 0.07 387.54 -0.06 0.24 0.24 17:24
פסגות סל ממשלתי שקלי 386.89 387.22 0.09 151.50 -0.01 0.03 0.03 17:24
פסגות סל גלילים 3291.5 3289.26 -0.07 715.16 -0.44 -0.09 -0.09 17:24
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 344.04 344.04 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 17:24
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 328.84 328.40 -0.13 9.45 -0.67 0.13 0.13 17:24
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 328.42 328.53 0.03 1,152.49 -0.46 0.22 0.22 17:24
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 331.29 329.98 -0.40 16.13 -0.56 0.23 0.23 17:24
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2686.7 2684.99 -0.06 816.91 -0.20 0.16 0.16 17:24
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 259.99 259.99 0.00 0.00 -0.19 0.22 0.22 17:24
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 259.96 259.90 -0.02 803.40 -0.23 0.16 0.16 17:24
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 259.84 259.77 -0.03 232.40 -0.22 0.14 0.14 17:24
פסגות סל גליל 0-2 סד-3 228.44 228.44 0.00 0.00 0.04 -0.17 -0.17 17:24
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 228.45 228.45 0.00 0.00 -0.02 -0.10 -0.10 17:24
פסגות סל גליל 0-2 סד-1 228.34 228.34 0.00 0.00 -0.12 -0.12 -0.12 17:24
פסגות סל גילונים סד-3 2804.3 2803.30 -0.04 41.41 -0.02 -0.02 -0.02 17:24
פסגות סל גילונים סד-2 271.55 271.55 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04 17:24
פסגות סל גילונים סד-1 270.06 270.07 0.00 127.47 -0.01 -0.00 -0.00 17:24
סגות סל תל בונד ריבית משתנה 3242.25 3242.45 0.01 294.63 0.03 0.20 0.20 17:24
הראל סל תל בונד תשואות שקלי 339.57 339.90 0.10 429.57 -0.32 0.47 0.47 17:24
הראל סל תל בונד תשואות 334.59 334.41 -0.05 297.74 -0.42 0.47 0.47 17:24
הראל סל תל בונד שקלי 345.41 345.61 0.06 147.64 -0.19 0.40 0.40 17:24
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 323.33 323.33 0.00 0.00 0.03 0.15 0.15 17:24
הראל סל תל בונד צמודות יתר 321.7 321.77 0.02 25.38 -0.23 0.52 0.52 17:24
הראל סל תל בונד צמודות 317.41 317.15 -0.08 2,624.07 -0.27 0.47 0.47 17:24
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 309.09 309.00 -0.03 4,534.51 -0.13 0.39 0.39 17:24
הראל סל תל בונד מאגר 325.85 324.92 -0.29 55.24 -0.29 0.40 0.40 17:24
הראל סל תל בונד 60 309.51 309.38 -0.04 394.85 -0.36 0.48 0.48 17:24
הראל סל תל בונד 40 301.93 301.41 -0.17 7.23 -0.21 0.46 0.46 17:24
הראל סל תל בונד 20 316.61 316.46 -0.05 1,333.46 -0.45 0.51 0.51 17:24
הראל סל תל בונד - לא צמודות 329.6 329.75 0.05 204.45 -0.02 0.47 0.47 17:24
הראל סל שחרים 445.76 446.30 0.12 477.61 -0.02 0.03 0.03 17:24
הראל סל שחר 5+ 579.96 581.13 0.20 118.99 -0.20 0.08 0.08 17:24
הראל סל שחר 2-5 414.15 414.33 0.04 135.63 -0.01 -0.00 -0.00 17:24
הראל סל מקמ 277.3 277.30 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 17:24
הראל סל ממשלתי שקלי 390.46 390.80 0.09 592.46 0.01 0.03 0.03 17:24
הראל סל גליל 5-10 332.57 332.20 -0.11 248.81 -0.54 0.21 0.21 17:24
הראל סל גליל 2-5 261.23 261.07 -0.06 36.55 -0.25 0.11 0.11 17:24
הראל סל גליל 0-2 229.8 229.86 0.03 38.41 0.03 -0.11 -0.11 17:24
הראל סל גילונים 272.67 272.67 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס