ספונסר - תעודות סל
03:27
רביעי26 ביולי 2017

תעודות סל

בחר אפיק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב- % דמי ניהול תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
תכלית תל בונד תשואות שקלי 3535.54 3530.52 -0.14 0.02 -0.07 0.11 4.44 17:25
תכלית תל בונד תשואות 3439.89 3434.07 -0.17 0.22 0.04 -0.29 2.87 17:25
תכלית תל בונד שקלי 3575.58 3574.51 -0.03 0.37 0.01 0.76 4.12 17:25
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3286.73 3286.73 0.00 0.22 0.03 0.25 1.53 17:25
תכלית תל בונד צמוד יתר 3280.19 3276.09 -0.12 0.22 -0.06 -0.26 2.07 17:25
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3123.3 3121.44 -0.06 0.22 -0.06 -0.04 1.34 17:25
תכלית תל בונד מאגר 3344.14 3343.80 -0.01 0.22 0.04 0.36 3.05 17:25
תכלית תל בונד לא צמודות 3418.69 3415.55 -0.09 0.02 0.04 0.69 4.38 17:25
תכלית תל בונד 60 3182.55 3180.11 -0.08 0.37 0.02 0.21 2.80 17:25
תכלית תל בונד 40 3081.8 3080.20 -0.05 0.37 0.06 0.17 2.05 17:25
תכלית תל בונד 20 סד-2 3275.3 3273.99 -0.04 0.32 0.04 0.44 3.64 17:25
תכלית תל בונד 20 סד-1 162.81 162.61 -0.12 0.22 0.01 0.41 3.67 17:25
תכלית שחר כללי 4546.03 4544.32 -0.04 0.42 0.14 0.93 2.22 17:25
תכלית שחר 5+ 6004.84 6004.84 0.00 0.42 0.21 1.87 4.18 17:25
תכלית שחר 2-5 4201.89 4200.87 -0.02 0.42 0.02 0.41 1.30 17:25
תכלית שחר 0-2 3138.88 3138.88 0.00 0.42 0.00 0.09 0.12 17:25
תכלית מק"מ 2775.05 2775.05 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.07 17:25
תכלית ממשלתי שקלי 392.55 392.31 -0.06 0.42 0.01 0.76 1.82 17:25
תכלית גליל 5-10 סד-2 3339.76 3336.22 -0.11 0.42 -0.07 0.50 1.66 17:25
תכלית גליל 5-10 סד-1 3503.55 3503.55 0.00 0.42 0.12 0.03 1.88 17:25
תכלית גליל 2-5 2618.38 2618.73 0.01 0.42 -0.04 -0.33 0.26 17:25
תכלית גליל 0-2 2285.47 2280.88 -0.20 0.42 -0.20 -0.68 -0.39 17:25
תכלית גילון כללי 2726.81 2726.95 0.01 0.42 0.01 0.06 0.16 17:25
תכלית אינדקס תל בונד שקלי 359.92 359.96 0.01 0.22 0.07 0.85 4.24 17:25
תכלית אינדקס תל בונד 60 317.45 317.20 -0.08 0.22 0.01 0.26 2.91 17:24
תכלית אינדקס תל בונד 40 307.08 306.94 -0.05 0.22 0.03 0.12 2.18 17:25
תכלית אינדקס תל בונד 20 324.97 324.71 -0.08 0.32 -0.02 0.44 3.81 17:25
תכלית אינדקס שחר כללי 450.68 450.68 0.00 0.42 0.00 0.69 1.97 17:25
תכלית אינדקס שחר 5+ 602.35 601.04 -0.22 0.17 0.05 1.73 4.18 17:25
תכלית אינדקס שחר 2-5 420.3 420.16 -0.03 0.17 0.01 0.44 1.45 17:25
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נה 348.46 348.46 0.00 0.42 0.15 0.20 2.16 17:25
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נד 333.43 332.82 -0.18 0.42 -0.31 0.32 1.72 17:25
תכלית אינדקס גליל 2-5 260.94 260.85 -0.03 0.17 -0.12 -0.37 0.41 17:25
תכלית אינדקס גילון כללי 272.53 272.53 0.00 0.17 0.00 0.09 0.34 17:25
קסם תל בונד-לא צמודות (00A) 3408.4 3408.40 0.00 0.22 0.09 0.76 4.76 17:25
קסם תל בונד תשואות 3438.75 3433.25 -0.16 0.22 0.07 -0.29 2.89 17:25
קסם תל בונד שקלי 3584.6 3582.99 -0.04 0.22 0.04 0.79 4.21 17:25
קסם תל בונד ריבית משתנה 3280.38 3280.20 -0.01 0.22 0.03 0.28 1.59 17:24
קסם תל בונד צמוד יתר 3277.68 3273.97 -0.11 0.22 0.00 -0.20 2.07 17:25
קסם תל בונד צמוד בנקים 3120 3118.40 -0.05 0.22 -0.01 -0.06 1.44 17:25
קסם תל בונד צמוד 3245.45 3243.49 -0.06 0.22 0.05 0.17 2.74 17:25
קסם תל בונד מאגר 3338.69 3335.69 -0.09 0.22 -0.01 0.30 3.03 17:25
קסם תל בונד 60 3165.7 3162.73 -0.09 0.22 0.06 0.19 2.89 17:25
קסם תל בונד 40 3060.96 3061.09 0.00 0.22 0.05 0.11 2.20 17:25
קסם תל בונד 20 3244.57 3241.00 -0.11 0.22 0.03 0.45 3.66 17:25
קסם שחרים 4557.76 4555.09 -0.06 0.17 0.09 0.95 2.32 17:25
קסם שחר 5+ 6006.24 5996.40 -0.16 0.17 0.07 1.78 4.22 17:25
קסם שחר 2-5 4192 4190.10 -0.05 0.17 -0.02 0.44 1.47 17:25
קסם שחר 0-2 3164.5 3164.82 0.01 0.17 -0.01 0.08 0.29 17:25
קסם מקמ 2772.7 2772.70 0.00 0.07 -0.00 -0.01 0.04 17:25
קסם ממשלתי כללי 3398.91 3394.43 -0.13 0.17 -0.03 0.83 1.54 17:25
קסם גלילים 3258.62 3255.19 -0.11 0.17 -0.06 0.86 0.94 17:25
קסם גליל 5-10 סד-א2 3351.82 3347.24 -0.14 0.17 -0.07 0.56 1.86 17:25
קסם גליל 5-10 סד-א1 3501.74 3498.07 -0.10 0.17 -0.02 0.55 1.86 17:25
קסם גליל 2-5 2613.7 2613.39 -0.01 0.17 -0.01 -0.28 0.45 17:25
קסם גליל 0-2 2299.26 2299.26 0.00 0.17 -0.11 -0.63 -0.24 17:25
קסם גילונים 2740.21 2740.24 0.00 0.17 0.00 0.07 0.35 17:25
פסגות תל בונד שקלי סד-3 3661.41 3661.54 0.00 0.22 0.03 0.78 4.23 17:25
פסגות תל בונד 60 סד-3 3251.36 3249.63 -0.05 0.22 0.04 0.24 2.93 17:25
פסגות תל בונד 40 סד-3 3146.54 3145.05 -0.05 0.22 0.06 0.14 2.12 17:25
פסגות תל בונד 20 סד-3 3338.85 3335.99 -0.09 0.22 0.03 0.45 3.71 17:25
פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי 3530.09 3528.22 -0.05 0.22 -0.13 0.28 4.30 17:25
פסגות סל תל בונד תשואות 3436.3 3433.54 -0.08 0.23 0.11 -0.22 2.93 17:25
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 356.74 356.53 -0.06 0.38 0.02 0.72 4.09 17:25
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 357.42 357.29 -0.04 0.37 0.01 0.73 4.07 17:25
פסגות סל תל בונד צמודות יתר 3288.64 3284.66 -0.12 0.22 -0.06 -0.30 2.05 17:24
פסגות סל תל בונד צמודות 3241.19 3240.03 -0.04 0.23 0.05 0.17 2.75 17:25
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3122.5 3120.44 -0.07 0.23 -0.06 -0.07 1.40 17:25
פסגות סל תל בונד מאגר 3345.78 3342.32 -0.10 0.22 -0.02 0.22 2.99 17:25
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 318.64 318.46 -0.06 0.38 0.03 0.31 2.77 17:25
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3152.23 3150.04 -0.07 0.37 0.02 0.24 2.80 17:25
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 308.41 308.29 -0.04 0.37 0.06 0.11 2.01 17:25
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3049.86 3048.40 -0.05 0.37 0.03 0.08 1.97 17:25
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 325.76 325.47 -0.09 0.33 0.04 0.39 3.63 17:25
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 324.1 323.69 -0.13 0.32 0.01 0.40 3.64 17:25
פסגות סל שחרים 4629.42 4626.10 -0.07 0.17 0.10 0.94 2.30 17:25
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6186.65 6175.71 -0.18 0.17 0.02 1.68 4.19 17:25
פסגות סל שחר 5+ סד-3 597.04 596.13 -0.15 0.43 0.01 1.66 4.02 17:25
פסגות סל שחר 5+ סד-2 600.64 599.56 -0.18 0.43 -0.04 1.71 4.07 17:24
פסגות סל שחר 5+ סד-1 5958 5946.22 -0.20 0.43 0.49 1.65 3.99 17:25
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4319.58 4318.45 -0.03 0.17 -0.00 0.46 1.47 17:25
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 416.98 416.88 -0.02 0.43 0.01 0.42 1.28 17:25
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 419.55 419.53 0.00 0.18 -0.00 0.35 1.49 17:25
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4159.5 4158.19 -0.03 0.43 -0.01 0.44 1.29 17:25
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 313.84 313.84 0.00 0.18 0.00 0.07 0.23 17:25
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3127.17 3127.25 0.00 0.18 0.01 0.06 0.20 17:25
פסגות סל מקמ סד-2 277.46 277.46 0.00 0.02 0.00 0.01 0.08 17:25
פסגות סל מקמ סד-1 277.45 277.45 0.00 0.06 0.00 0.01 0.09 17:25
פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 4078.96 4078.96 0.00 0.18 0.41 0.78 2.21 17:25
פסגות סל ממשלתי שקלי 394.51 394.34 -0.04 0.42 0.06 0.78 1.87 17:25
פסגות סל גלילים 3323.63 3319.64 -0.12 0.18 -0.22 0.85 0.84 17:25
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 348.23 348.23 0.00 0.42 -0.05 0.41 1.92 17:24
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 333.77 333.77 0.00 0.43 -0.01 0.46 1.77 17:25
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 333.61 333.42 -0.06 0.42 -0.08 0.39 1.71 17:25
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 335.49 335.49 0.00 0.43 0.10 0.55 1.90 17:25
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2692.05 2692.13 0.00 0.17 -0.03 -0.35 0.43 17:25
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 260.16 260.16 0.00 0.43 -0.08 -0.32 0.28 17:25
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 260.21 260.24 0.01 0.42 -0.04 -0.34 0.29 17:25
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 260.1 260.10 0.00 0.43 -0.09 -0.33 0.27 17:25
פסגות סל גליל 0-2 סד-3 228.54 228.54 0.00 0.18 0.00 -0.58 -0.13 17:25
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 228.53 228.53 0.00 0.17 0.00 -0.54 -0.07 17:25
פסגות סל גליל 0-2 סד-1 228.42 228.42 0.00 0.18 0.00 -0.75 -0.08 17:24
פסגות סל גילונים סד-3 2812.18 2812.18 0.00 0.17 -0.01 0.08 0.30 17:25
פסגות סל גילונים סד-2 271.95 271.98 0.01 0.43 0.00 0.07 0.20 17:25
פסגות סל גילונים סד-1 270.55 270.52 -0.01 0.43 0.00 0.04 0.16 17:25
סגות סל תל בונד ריבית משתנה 3286.21 3286.47 0.01 0.22 0.04 0.29 1.56 17:25
הראל סל תל בונד תשואות שקלי 353.5 353.16 -0.10 0.02 -0.07 0.25 4.39 17:25
הראל סל תל בונד תשואות 343.31 342.72 -0.17 0.27 0.11 -0.20 2.97 17:25
הראל סל תל בונד שקלי 359.15 358.97 -0.05 0.17 0.07 0.80 4.29 17:25
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 328.06 327.94 -0.04 0.17 0.01 0.31 1.58 17:25
הראל סל תל בונד צמודות יתר 327.65 327.16 -0.15 0.17 -0.06 -0.26 2.21 17:25
הראל סל תל בונד צמודות 324.95 324.57 -0.12 0.00 -0.05 0.10 2.82 17:25
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 312.46 312.24 -0.07 0.17 -0.04 -0.04 1.45 17:25
הראל סל תל בונד מאגר 333.87 333.61 -0.08 0.17 0.00 0.33 3.09 17:25
הראל סל תל בונד 60 317.27 317.10 -0.05 0.17 0.03 0.26 2.98 17:25
הראל סל תל בונד 40 306.8 306.54 -0.08 0.17 0.05 0.15 2.17 17:25
הראל סל תל בונד 20 327.06 326.72 -0.10 0.17 0.02 0.41 3.77 17:24
הראל סל תל בונד - לא צמודות 341.81 341.81 0.00 0.02 0.10 0.81 4.15 17:25
הראל סל שחרים 457.3 457.30 0.00 0.12 0.13 1.00 2.49 17:25
הראל סל שחר 5+ 606.39 605.60 -0.13 0.12 0.09 1.79 4.29 17:25
הראל סל שחר 2-5 420.79 420.56 -0.05 0.12 -0.04 0.46 1.50 17:25
הראל סל מקמ 277.52 277.52 0.00 0.02 0.00 0.01 0.08 17:25
הראל סל ממשלתי שקלי 399.09 398.71 -0.10 0.12 0.01 0.77 2.05 17:24
הראל סל גליל 5-10 338.24 337.95 -0.09 0.12 -0.07 0.43 1.94 17:25
הראל סל גליל 2-5 262.02 262.14 0.05 0.12 0.03 -0.28 0.52 17:25
הראל סל גליל 0-2 230 230.00 0.00 0.12 0.00 -0.50 -0.05 17:25
הראל סל גילונים 273.96 273.90 -0.02 0.12 -0.04 0.07 0.41 17:25

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס