ספונסר - תעודות סל
14:57
שישי28 באפריל 2017

תעודות סל

בחר אפיק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב- % דמי ניהול תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
תכלית תל בונד תשואות שקלי 3505.32 3510.10 0.14 0.02 0.34 0.88 3.84 17:26
תכלית תל בונד תשואות 3429.19 3430.39 0.03 0.22 0.26 1.35 2.76 17:26
תכלית תל בונד שקלי 3512.31 3514.42 0.06 0.37 0.04 0.38 2.37 17:26
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3263.21 3265.00 0.05 0.22 0.08 0.25 0.86 17:27
תכלית תל בונד צמוד יתר 3273.04 3277.52 0.14 0.22 0.35 1.16 2.11 17:26
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3117.8 3120.29 0.08 0.22 0.15 1.04 1.31 17:26
תכלית תל בונד מאגר 3314.47 3317.80 0.10 0.22 0.17 0.86 2.25 17:27
תכלית תל בונד לא צמודות 3358.97 3360.20 0.04 0.02 0.15 0.37 2.69 17:27
תכלית תל בונד 60 3159.32 3163.94 0.15 0.37 0.27 1.25 2.28 17:27
תכלית תל בונד 40 3067.23 3070.06 0.09 0.37 0.23 1.16 1.71 17:26
תכלית תל בונד 20 סד-2 3242.29 3247.89 0.17 0.32 0.30 1.35 2.81 17:26
תכלית תל בונד 20 סד-1 161.08 161.43 0.22 0.22 0.33 1.48 2.91 17:27
תכלית שחר כללי 4460.73 4464.63 0.09 0.42 -0.17 -0.24 0.42 17:27
תכלית שחר 5+ 5810.28 5808.20 -0.04 0.42 -0.33 -0.42 0.77 17:26
תכלית שחר 2-5 4162.89 4163.35 0.01 0.42 -0.06 -0.00 0.39 17:26
תכלית שחר 0-2 3135.45 3135.45 0.00 0.42 0.00 -0.01 0.01 17:26
תכלית מק"מ 2774.16 2774.26 0.00 0.02 0.00 0.01 0.04 17:26
תכלית ממשלתי שקלי 386.31 386.66 0.09 0.42 -0.11 -0.14 0.35 17:26
תכלית גליל 5-10 סד-2 3315.47 3323.91 0.25 0.42 0.31 1.20 1.29 17:26
תכלית גליל 5-10 סד-1 3475 3482.81 0.22 0.42 0.54 1.31 1.27 17:26
תכלית גליל 2-5 2629.51 2631.20 0.06 0.42 0.14 0.88 0.73 17:26
תכלית גליל 0-2 2301.13 2301.15 0.00 0.42 0.53 0.58 0.49 17:26
תכלית גילון כללי 2723.14 2723.40 0.01 0.42 0.02 -0.02 0.03 17:26
תכלית אינדקס תל בונד שקלי 353.41 353.72 0.09 0.22 0.08 0.42 2.43 17:26
תכלית אינדקס תל בונד 60 315.01 315.39 0.12 0.22 0.24 1.29 2.32 17:26
תכלית אינדקס תל בונד 40 305.39 305.39 0.00 0.22 0.07 1.17 1.67 17:26
תכלית אינדקס תל בונד 20 321.55 321.79 0.07 0.32 0.16 1.55 2.88 17:26
תכלית אינדקס שחר כללי 444.29 444.29 0.00 0.42 -0.13 -0.13 0.53 17:26
תכלית אינדקס שחר 5+ 580.86 581.95 0.19 0.17 -0.36 -0.41 0.87 17:26
תכלית אינדקס שחר 2-5 416.06 416.12 0.01 0.17 -0.07 0.02 0.48 17:26
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נה 345.71 346.46 0.22 0.42 1.12 1.41 1.57 17:26
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נד 330.82 330.82 0.00 0.42 0.60 0.91 1.11 17:26
תכלית אינדקס גליל 2-5 261.72 262.02 0.11 0.17 0.20 0.98 0.86 17:26
תכלית אינדקס גילון כללי 271.97 272.01 0.01 0.17 0.03 0.03 0.15 17:26
קסם תל בונד-לא צמודות (00A) 3351.41 3353.51 0.06 0.22 0.04 0.39 3.07 17:26
קסם תל בונד תשואות 3425.73 3427.09 0.04 0.22 0.30 1.38 2.70 17:26
קסם תל בונד שקלי 3519 3520.03 0.03 0.22 -0.03 0.38 2.38 17:26
קסם תל בונד ריבית משתנה 3257 3257.64 0.02 0.22 0.06 0.23 0.89 17:26
קסם תל בונד צמוד יתר 3269.99 3274.37 0.13 0.22 0.25 1.09 2.08 17:26
קסם תל בונד צמוד בנקים 3113.01 3115.83 0.09 0.22 0.13 1.10 1.35 17:26
קסם תל בונד צמוד 3221.9 3224.40 0.08 0.22 0.18 1.20 2.13 17:26
קסם תל בונד מאגר 3307.2 3310.58 0.10 0.22 0.19 1.01 2.25 17:26
קסם תל בונד 60 3140.27 3144.21 0.13 0.22 0.22 1.31 2.28 17:26
קסם תל בונד 40 3045.36 3048.30 0.10 0.22 0.17 1.15 1.77 17:26
קסם תל בונד 20 3209.17 3216.45 0.23 0.22 0.39 1.45 2.88 17:26
קסם שחרים 4468.06 4474.46 0.14 0.17 -0.05 -0.15 0.51 17:26
קסם שחר 5+ 5793.47 5804.91 0.20 0.17 -0.22 -0.37 0.89 17:26
קסם שחר 2-5 4148.31 4149.67 0.03 0.17 -0.08 0.01 0.49 17:26
קסם שחר 0-2 3156.87 3158.00 0.04 0.17 0.01 -0.03 0.07 17:26
קסם מקמ 2772.14 2772.47 0.01 0.07 0.01 0.01 0.03 17:26
קסם ממשלתי כללי 3348.86 3357.22 0.25 0.17 0.25 0.34 0.42 17:26
קסם גלילים 3223.24 3239.10 0.49 0.17 0.62 1.00 0.44 17:26
קסם גליל 5-10 סד-א2 3325.57 3327.90 0.07 0.17 0.39 1.07 1.28 17:26
קסם גליל 5-10 סד-א1 3474.12 3472.81 -0.04 0.17 0.14 0.91 1.13 17:26
קסם גליל 2-5 2621.04 2622.50 0.06 0.17 0.09 0.85 0.80 17:26
קסם גליל 0-2 2318.41 2318.41 0.00 0.17 0.09 0.61 0.59 17:27
קסם גילונים 2734.72 2735.16 0.02 0.17 0.03 0.01 0.16 17:27
פסגות תל בונד שקלי סד-3 3596.49 3599.12 0.07 0.22 0.05 0.36 2.45 17:26
פסגות תל בונד 60 סד-3 3227.93 3231.96 0.12 0.22 0.24 1.29 2.37 17:26
פסגות תל בונד 40 סד-3 3130 3133.40 0.11 0.22 0.37 1.31 1.74 17:26
פסגות תל בונד 20 סד-3 3304.56 3310.30 0.17 0.22 0.33 1.41 2.91 17:26
פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי 3500.5 3504.49 0.11 0.22 0.20 0.92 3.60 17:26
פסגות סל תל בונד תשואות 3425.57 3429.18 0.11 0.23 0.30 1.38 2.80 17:27
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 350.39 350.75 0.10 0.38 0.05 0.33 2.40 17:26
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 351.16 351.39 0.07 0.37 0.04 0.37 2.35 17:27
פסגות סל תל בונד צמודות יתר 3284.63 3288.00 0.10 0.22 0.23 1.16 2.16 17:26
פסגות סל תל בונד צמודות 3220.63 3223.06 0.08 0.23 0.18 1.20 2.21 17:27
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3116.35 3120.36 0.13 0.23 0.17 1.20 1.39 17:27
פסגות סל תל בונד מאגר 3314.62 3317.90 0.10 0.22 0.18 0.93 2.24 17:27
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 316.3 316.98 0.21 0.38 0.37 1.33 2.29 17:26
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3129.45 3133.99 0.15 0.37 0.25 1.30 2.28 17:26
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 307.03 307.28 0.08 0.37 0.93 1.13 1.67 17:26
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3036 3039.00 0.10 0.37 0.22 1.20 1.66 17:26
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 322.36 323.03 0.21 0.33 0.33 1.38 2.85 17:26
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 320.59 321.20 0.19 0.32 0.32 1.33 2.84 17:27
פסגות סל שחרים 4542.08 4544.50 0.05 0.17 -0.13 -0.15 0.49 17:26
פסגות סל שחר 5+ סד-4 5970.4 5980.27 0.17 0.17 -0.34 -0.44 0.90 17:26
פסגות סל שחר 5+ סד-3 576.62 577.62 0.17 0.43 -0.38 -0.35 0.79 17:26
פסגות סל שחר 5+ סד-2 580.12 580.12 0.00 0.43 -0.70 -0.55 0.69 17:26
פסגות סל שחר 5+ סד-1 5750 5750.00 0.00 0.43 -0.59 -0.66 0.56 17:26
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4276.87 4277.20 0.01 0.17 -0.06 0.00 0.50 17:26
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 413.1 413.15 0.01 0.43 -0.09 0.00 0.37 17:27
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 415.31 415.55 0.06 0.18 -0.15 0.05 0.52 17:27
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4121.25 4121.31 0.00 0.43 -0.08 0.00 0.39 17:26
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 313.3 313.30 0.00 0.18 0.00 0.00 0.05 17:26
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3121.92 3121.92 0.00 0.18 -0.00 -0.00 0.03 17:26
פסגות סל מקמ סד-2 277.4 277.40 0.00 0.02 0.00 0.02 0.06 17:26
פסגות סל מקמ סד-1 277.37 277.38 0.00 0.06 -0.02 0.00 0.06 17:27
פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 4028.92 4016.39 -0.31 0.18 -0.31 -0.09 0.65 17:26
פסגות סל ממשלתי שקלי 388.35 388.56 0.05 0.42 -0.17 -0.10 0.38 17:27
פסגות סל גלילים 3288.81 3300.91 0.37 0.18 0.54 0.88 0.27 17:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 345.77 345.77 0.00 0.42 0.78 0.91 1.20 17:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 331.49 332.14 0.20 0.43 0.37 1.19 1.27 17:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 331.45 332.05 0.18 0.42 0.36 1.19 1.30 17:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 332.56 332.56 0.00 0.43 0.06 0.86 1.01 17:26
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2701.38 2703.13 0.06 0.17 0.15 0.88 0.84 17:27
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 261.15 261.15 0.00 0.43 0.05 0.76 0.66 17:26
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 261.25 261.50 0.10 0.42 0.19 0.88 0.77 17:26
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 261.16 261.34 0.07 0.43 0.15 0.85 0.74 17:26
פסגות סל גליל 0-2 סד-3 228.61 230.00 0.61 0.18 0.61 0.64 0.51 17:26
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 229.98 229.96 -0.01 0.17 0.41 0.62 0.56 17:26
פסגות סל גליל 0-2 סד-1 228.56 229.96 0.61 0.18 0.61 0.64 0.59 17:26
פסגות סל גילונים סד-3 2806.63 2806.63 0.00 0.17 0.00 -0.01 0.10 17:26
פסגות סל גילונים סד-2 271.62 271.66 0.01 0.43 0.04 -0.02 0.08 17:26
פסגות סל גילונים סד-1 270.13 270.19 0.02 0.43 0.03 -0.00 0.04 17:26
סגות סל תל בונד ריבית משתנה 3263.68 3264.26 0.02 0.22 -0.01 0.19 0.87 17:27
הראל סל תל בונד תשואות שקלי 350.46 350.88 0.12 0.02 0.26 0.85 3.71 17:27
הראל סל תל בונד תשואות 341.76 342.08 0.09 0.27 0.18 1.38 2.77 17:26
הראל סל תל בונד שקלי 352.52 352.61 0.03 0.17 -0.03 0.35 2.44 17:26
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 325.5 325.60 0.03 0.17 0.07 0.24 0.85 17:26
הראל סל תל בונד צמודות יתר 326.7 327.04 0.10 0.17 0.26 1.15 2.17 17:26
הראל סל תל בונד צמודות 322.68 323.20 0.16 0.00 0.32 1.35 2.39 17:27
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 311.51 311.88 0.12 0.17 0.14 1.05 1.33 17:27
הראל סל תל בונד מאגר 330.43 330.93 0.15 0.17 0.17 0.83 2.26 17:27
הראל סל תל בונד 60 314.73 315.11 0.12 0.17 0.21 1.32 2.34 17:27
הראל סל תל בונד 40 305.15 305.15 0.00 0.17 0.13 1.18 1.70 17:26
הראל סל תל בונד 20 323.31 324.10 0.24 0.17 0.33 1.45 2.93 17:26
הראל סל תל בונד - לא צמודות 335.7 336.12 0.13 0.02 -0.01 0.42 2.41 17:26
הראל סל שחרים 448.14 448.67 0.12 0.12 -0.18 -0.22 0.56 17:26
הראל סל שחר 5+ 584.82 585.84 0.17 0.12 -0.34 -0.39 0.89 17:26
הראל סל שחר 2-5 416.55 416.55 0.00 0.12 -0.01 0.06 0.53 17:26
הראל סל מקמ 277.44 277.44 0.00 0.02 0.00 0.03 0.05 17:26
הראל סל ממשלתי שקלי 392.3 392.62 0.08 0.12 -0.09 -0.10 0.49 17:27
הראל סל גליל 5-10 335.1 336.13 0.31 0.12 0.27 1.24 1.39 17:27
הראל סל גליל 2-5 262.63 262.75 0.05 0.12 0.22 0.98 0.75 17:26
הראל סל גליל 0-2 231.06 231.06 0.00 0.12 0.47 0.45 0.41 17:27
הראל סל גילונים 273.35 273.35 0.00 0.12 0.02 0.04 0.21 17:26

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס